வீழ்ச்சி 4 மினி அணுக்களைப் பெறுவது எப்படி


மறுமொழி 1:

விளையாட்டு முழுவதும் தொலைதூர இடங்களில் காணப்படும் சிறப்பு ஏவுகணை ஏவுகணையான ஃபேட் மேனில் இருந்து மினி நியூக்ஸ் சுடப்படுகின்றன. சகோதரத்துவம் அல்லது பூமர்கள் போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப வியாபாரிகளாலும் அவற்றை வாங்கலாம்.

உங்களிடம் அல்டிமேட் பதிப்பு இருந்தால் அல்லது கன் ரன்னர்ஸ் அர்செனலை நிறுவியிருந்தால், நீங்கள் கொழுப்பு மனிதனின் ஜி.ஆர்.ஏ பதிப்பை வாங்கலாம், இது மாற்றியமைக்கப்பட்ட மினி அணுக்களை சுடலாம். நீங்கள் எஸ்தர் என்ற அதி-கனமான கொழுப்பு மனிதனை விற்கிறீர்கள், இது நீங்கள் உட்பட ஒரு ஷாட்டில் கிட்டத்தட்ட எதையும் கொல்ல முடியும்.